Croatia as never seen before Viacej o nás »

Menu

Užitočné odkazy

»

Počet osôb

»

Miesto

»

Celková cena pobytu

Vzdialenosť od mora

Počet spální

Počet kúpelní

Typ ubytovania

 • apartmány
 • Robinzonády
 • vily
 • Samostatné domy
 • Kamenné domy
 • Luxusní objekty
 • Mobilné domy a kempy
 • Hotely
 • Penzióny

Požadujem

 • VIP Domy
 • Klimatizace
 • Objekty s internetom
 • Last Minute
 • Oblázková pláž
 • Písečná pláž
 • Bazén
 • Pračka
 • Myčka
 • Pobyt so psami
 • Kotvenie vlastného člna

Požadujem

 • Nástup kedykoľvek
 • Gril
 • all inclusive
 • Polopenze
 • Zapožičanie lode
 • Video z místa
 • Se snídaní
 • Bezbariérové ubytovanie

miesta

Začnite písať do políčka názov domu alebo ľubovoľnej lokality. Vyhľadávač Vám ponúkne všetky dostupné miesta z našej ponuky.

Objekty:

letoviska:

Riviéry a ostrovy:

Regióny:

Krajiny:

Komplexné cestovné poistenie - na cesty do zahraničia do 90 dní

Ako ďalšiu službu Vám ponúkame veľmi výhodné cestovné poistenie, ktoré môžete dojednať priamo pri objednaní Vášho pobytu.
Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady a základné asistenčné služby, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie nevyužitých služieb a tiež na poistenie storno poplatkov.Zákaznícka linka: 241 170 000

 • Formulár pre poistenie si stiahnite tu.
 • Všeobecné poistné podmienky tu.
 • Storno podmienky tu.


 

Komplexné cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Limity poistného plnenia
Limity na poisteného a poistnú udalosť ambulantné lekárske ošetrenie bez limitu
lieky a ďalší zdravotnícky materiál bez limitu
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice bez limitu
liečba, diagnostika a operácie bez limitu
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR bez limitu
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného bez limitu
akútne zubné ošetrenie 408,1 € v priebehu trvania zmluvy
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného max. 5 dní / 81,6 € deň
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) 61 224,4 €
repatriácie súvisiace s terorizmom 61 224,4 €
Úrazové poistenie
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť smrť následkom úrazu 8 162,5 €
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy 16 326,5 €
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia 4 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť zodpovednosť za škodu na živote a zdraví 81 632,6 €
zodpovednosť za škodu na veci 40 816,3 €
škody následné 4 081,6 €
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku 816,3 €
spoluúčasť 204 €
Poistenie batožiny
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody na batožine jedného poisteného 816,3 €
na škodu na jednej veci 408,1 €
na všetky škody na cennostiach 408,1 €
na jednu cennosť 204 €
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla 408,1 €
na jednu vec odcudzenú z vozidla 204 €
na oneskorenie letu od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
prenájom náhradného športového vybavenia max. 40,8 €/den, max. 204 €
Doplnkové asistenčné služby
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody z doplnkových asistenčných služieb 1 428,5 €
právnu pomoc v zahraničí 1 428,5 €
náhradný pracovník 1 428,5 €
opatrovník 1 428,5 €
strata, odcudzenie, zničenie dokladov 204 €
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska 204 €
Poistenie stornovacích poplatkov - podľa zvolenej varianty
2 040,8 €
1 632,6 €
816,3 €
Limity na poisteného a poistnú udalosť denné sadzby 3,2% z ceny
cestovné služby
bez limitu
spoluúčasť 20%

Sadzobník poistenia

So stornom do 2300 € na osobu

Délka pobytu Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
1 až 4 dny 11,2 EUR 5,6 EUR 33,6 EUR
5 až 8 dnů 21 EUR 10,5 EUR 63 EUR
9 až 10 dnů 27,8 EUR 13,9 EUR 83,4 EUR
11 až 12 dnů 32,4 EUR 16,2 EUR 97,2 EUR
13 až 15 dnů 42,4 EUR 21,2 EUR 127,2 EUR
16 až 22 dnů 59,2 EUR 29,6 EUR 177,6 EUR

So stornom do 1500 € na osobu

Délka pobytu Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
1 až 4 dny 8,8 EUR 4,4 EUR 26,4 EUR
5 až 8 dnů 14,4 EUR 7,2 EUR 42,5 EUR
9 až 10 dnů 18 EUR 9 EUR 54 EUR
11 až 12 dnů 21,8 EUR 10,9 EUR 65,4 EUR
13 až 15 dnů 27,2 EUR 13,6 EUR 81,6 EUR
16 až 22 dnů 35,8 EUR 17,9 EUR 107,4 EUR

So stornom do 750 € na osobu

Délka pobytu Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
1 až 4 dny 7 EUR 3,5 EUR 21 EUR
5 až 8 dnů 11,2 EUR 5,6 EUR 33,6 EUR
9 až 10 dnů 13,8 EUR 6,9 EUR 41,4 EUR
11 až 12 dnů 16,8 EUR 8,4 EUR 50,4 EUR
13 až 15 dnů 20,8 EUR 10,4 EUR 62,4 EUR
16 až 22 dnů 27,8 EUR 13,9 EUR 83,4 EUR

Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.

 

AllTravel - Samostatné poistenie proti stornu

denné sadzby dospelí Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
Popis sazby 1. a každý ďalší deň 1. a každý ďalší deň 1. a každý ďalší deň
stornovacie poplatky 3,2% z ceny služby     
 

Sadzobník cestovného poistenia pre poistenie samostatných liečebných nákladov (6LVZ)

Denná sadzba Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
0 až 120 dní 1 € 0,5 € 2 €
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Limity poistného plnenia
Limity na poisteného a poistnú udalosť ambulantné lekárske ošetrenie bez limitu
lieky a ďalší zdravotnícky materiál bez limitu
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice bez limitu
liečba, diagnostika a operácie bez limitu
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR bez limitu
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného bez limitu
akútne zubné ošetrenie 408,1 € v priebehu trvania zmluvy
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného max. 5 dní / 81,6 € deň
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) 61 224,4 €
repatriácie súvisiace s terorizmom 61 224,4 €
 

Sadzobník cestovného poistenia pre poistenie samostatných liečebných nákladov (6CDA)

Denná sadzba Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
0 až 120 dní 2 € 1 € 4 €
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Limity poistného plnenia
Limity na poisteného a poistnú udalosť ambulantné lekárske ošetrenie bez limitu
lieky a ďalší zdravotnícky materiál bez limitu
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice bez limitu
liečba, diagnostika a operácie bez limitu
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR bez limitu
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného bez limitu
akútne zubné ošetrenie 408,1 € v priebehu trvania zmluvy
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného max. 5 dní / 81,6 € deň
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) 61 224,4 €
repatriácie súvisiace s terorizmom 61 224,4 €
Úrazové poistenie
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť smrť následkom úrazu 8 163,2 €
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy 16 326,5 €
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia 4 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť zodpovednosť za škodu na živote a zdraví 81 632,6 €
zodpovednosť za škodu na veci 40 816,3 €
škody následné 4 081,6 €
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku 816,3 €
spoluúčasť 204 €
Poistenie batožiny
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody na batožine jedného poisteného 816,3 €
na škodu na jednej veci 408,1 €
na všetky škody na cennostiach 408,1 €
na jednu cennosť 204 €
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla 408,1 €
na jednu vec odcudzenú z vozidla 204 €
na oneskorenie letu od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
prenájom náhradného športového vybavenia max. 40,8 €/den, max. 204 €
Doplnkové asistenčné služby
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody z doplnkových asistenčných služieb 1 428,5 €
právnu pomoc v zahraničí 1 428,5 €
náhradný pracovník 1 428,5 €
opatrovník 1 428,5 €
strata, odcudzenie, zničenie dokladov 204 €
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska 204 €

Pripoistenie batožiny o 1224,4 € (celkom 2040,8 €) možno dohodnúť len pre všetky osoby na prihláške

Pripoistenie batožiny nemožno dojednať pre sadzby platné na území SR

Pripoistenie rizikových športov sa dojednáva pre všetky riziká v časti I.-VPP článku 1. odsek 1.32 s výnimkou profesionálnych športov

- Možno dojednať pre osoby 0-70 rokov

- Možno dojednať výberovo len pre niektoré osoby v poistnej zmluve

Deti, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 15 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka nárok na detskú sadzbu.

Osoby, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 70 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka sadzbu pre dospelých.

Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.

Komplexné cestovné poistenie - na cesty do zahraničia do 90 dní

Ako ďalšiu službu Vám ponúkame veľmi výhodné cestovné poistenie, ktoré môžete dojednať priamo pri objednaní Vášho pobytu.
Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady a základné asistenčné služby, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie nevyužitých služieb a tiež na poistenie storno poplatkov.Zákaznícka linka: 241 170 000

 • Formulár pre poistenie si stiahnite tu.
 • Všeobecné poistné podmienky tu.
 • Storno podmienky tu.


 

Komplexné cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Limity poistného plnenia
Limity na poisteného a poistnú udalosť ambulantné lekárske ošetrenie bez limitu
lieky a ďalší zdravotnícky materiál bez limitu
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice bez limitu
liečba, diagnostika a operácie bez limitu
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR bez limitu
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného bez limitu
akútne zubné ošetrenie 408,1 € v priebehu trvania zmluvy
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného max. 5 dní / 81,6 € deň
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) 61 224,4 €
repatriácie súvisiace s terorizmom 61 224,4 €
Úrazové poistenie
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť smrť následkom úrazu 8 162,5 €
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy 16 326,5 €
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia 4 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť zodpovednosť za škodu na živote a zdraví 81 632,6 €
zodpovednosť za škodu na veci 40 816,3 €
škody následné 4 081,6 €
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku 816,3 €
spoluúčasť 204 €
Poistenie batožiny
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody na batožine jedného poisteného 816,3 €
na škodu na jednej veci 408,1 €
na všetky škody na cennostiach 408,1 €
na jednu cennosť 204 €
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla 408,1 €
na jednu vec odcudzenú z vozidla 204 €
na oneskorenie letu od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
prenájom náhradného športového vybavenia max. 40,8 €/den, max. 204 €
Doplnkové asistenčné služby
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody z doplnkových asistenčných služieb 1 428,5 €
právnu pomoc v zahraničí 1 428,5 €
náhradný pracovník 1 428,5 €
opatrovník 1 428,5 €
strata, odcudzenie, zničenie dokladov 204 €
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska 204 €
Poistenie stornovacích poplatkov - podľa zvolenej varianty
2 040,8 €
1 632,6 €
816,3 €
Limity na poisteného a poistnú udalosť denné sadzby 3,2% z ceny
cestovné služby
bez limitu
spoluúčasť 20%

Sadzobník poistenia

So stornom do 4.081,6 € na osobu

Dĺžka pobytu Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
1 až 4 dni 12,8 € 6,4 € 25,7 €
5 až 8 dní 20,6 € 10,3 € 41,3 €
9 až 10 dní 25,7 € 12,8 € 51,5 €
11 až 12 dní 30,9 € 15,4 € 61,8 €
13 až 15 dní 38,6 € 19,3 € 77,3 €
16 až 22 dní 51,5 € 25,7 € 103 €

So stornom do 2.040,8 € na osobu

Dĺžka pobytu Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
1 až 4 dni 7,9 € 3,9 € 15,8 €
5 až 8 dní 12,7 € 6,3 € 25,4 €
9 až 10 dní 15,9 € 7,9 € 31,8 €
11 až 12 dní 19,1 € 9,5 € 38,2 €
13 až 15 dní 23,9 € 11,9 € 47,8 €
16 až 22 dní 31,8 € 15,9 € 63,6 €

So stornom do 1.632,6 € na osobu

Dĺžka pobytu Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
1 až 4 dni 6,9 € 3,4 € 13,8 €
5 až 8 dní 11,1 € 5,5 € 22,3 €
9 až 10 dní 13,9 € 6,9 € 27,9 €
11 až 12 dní 16,8 € 8,4 € 33,6 €
13 až 15 dní 20,9 € 10,4 € 41,9 €
16 až 22 dní 27,9 € 13,9 € 55,8 €

So stornom do 816,3 € na osobu

Dĺžka pobytu Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
1 až 4 dni 5,3 € 2,6 € 10,7 €
5 až 8 dní 8,6 € 4,3 € 17,3 €
9 až 10 dní 10,7 € 5,3 € 21,5 €
11 až 12 dní 12,8 € 6,4 € 25,7 €
13 až 15 dní 16,1 € 8 € 32,3 €
16 až 22 dní 21,4 € 10,7 € 42,9 €

Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.

 

AllTravel - Samostatné poistenie proti stornu

denné sadzby dospelí Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
Popis sazby 1. a každý ďalší deň 1. a každý ďalší deň 1. a každý ďalší deň
stornovacie poplatky 3,2% z ceny služby     
 

Sadzobník cestovného poistenia pre poistenie samostatných liečebných nákladov (6LVZ)

Denná sadzba Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
0 až 120 dní 1 € 0,5 € 2 €
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Limity poistného plnenia
Limity na poisteného a poistnú udalosť ambulantné lekárske ošetrenie bez limitu
lieky a ďalší zdravotnícky materiál bez limitu
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice bez limitu
liečba, diagnostika a operácie bez limitu
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR bez limitu
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného bez limitu
akútne zubné ošetrenie 408,1 € v priebehu trvania zmluvy
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného max. 5 dní / 81,6 € deň
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) 61 224,4 €
repatriácie súvisiace s terorizmom 61 224,4 €
 

Sadzobník cestovného poistenia pre poistenie samostatných liečebných nákladov (6CDA)

Denná sadzba Dospelí 15-70 rokov Deti do 15 rokov Osoby nad 70 rokov
0 až 120 dní 2 € 1 € 4 €
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Limity poistného plnenia
Limity na poisteného a poistnú udalosť ambulantné lekárske ošetrenie bez limitu
lieky a ďalší zdravotnícky materiál bez limitu
hospitalizácie vrátane dopravy do nemocnice bez limitu
liečba, diagnostika a operácie bez limitu
prevoz chorého do SR, repatriácia telesných pozostatkov do SR bez limitu
náklady na dopravu blízkej osoby pri repatriácii poisteného bez limitu
akútne zubné ošetrenie 408,1 € v priebehu trvania zmluvy
výdavky na ubytovanie osoby blízkej pri hospitalizácii poisteného max. 5 dní / 81,6 € deň
poistenie rizík súvisiacich s terorizmom (liečebné náklady v zahraničí) 61 224,4 €
repatriácie súvisiace s terorizmom 61 224,4 €
Úrazové poistenie
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť smrť následkom úrazu 8 163,5 €
trvalé následky úrazu pomerné plnenie z poistnej sumy 16 326,5 €
denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia 4 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť zodpovednosť za škodu na živote a zdraví 81 632,6 €
zodpovednosť za škodu na veci 40 816,3 €
škody následné 4 081,6 €
škody spôsobené psom či mačkou na zdraví alebo usmrtení a na majetku 816,3 €
spoluúčasť 204 €
Poistenie batožiny
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody na batožine jedného poisteného 816,3 €
na škodu na jednej veci 408,1 €
na všetky škody na cennostiach 408,1 €
na jednu cennosť 204 €
na všetky škody spôsobené vlámaním do vozidla 408,1 €
na jednu vec odcudzenú z vozidla 204 €
na oneskorenie letu od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
na oneskorenie batožiny od 7. hodiny 8,1 €/hodina, max. 204 €
prenájom náhradného športového vybavenia max. 40,8 €/den, max. 204 €
Doplnkové asistenčné služby
Poistná suma
Limity na poisteného a poistnú udalosť všetky škody z doplnkových asistenčných služieb 1 428,5 €
právnu pomoc v zahraničí 1 428,5 €
náhradný pracovník 1 428,5 €
opatrovník 1 428,5 €
strata, odcudzenie, zničenie dokladov 204 €
základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska 204 €

Pripoistenie batožiny o 1224,4 € (celkom 2040,8 €) možno dohodnúť len pre všetky osoby na prihláške

Pripoistenie batožiny nemožno dojednať pre sadzby platné na území SR

Pripoistenie rizikových športov sa dojednáva pre všetky riziká v časti I.-VPP článku 1. odsek 1.32 s výnimkou profesionálnych športov

- Možno dojednať pre osoby 0-70 rokov

- Možno dojednať výberovo len pre niektoré osoby v poistnej zmluve

Deti, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 15 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka nárok na detskú sadzbu.

Osoby, ktoré dosiahli ku dňu začiatku poistenia 70 rokov, majú až do konca tohto kalendárneho roka sadzbu pre dospelých.

Toto poistenie sa nevzťahuje na liečebné náklady na území Českej Republiky.