Croatia as never seen before Viacej o nás »

Menu

Užitočné odkazy

Caput Insulae

Ekocentrum Caput insulae je výskumné a vzdelávacie centrum pre ochranu prírody, ktoré bolo založené v roku 1993 Dr. Goranom Sušićom a sídli v letovisku Beli na ostrove Cres.

O ekocentru Caput insulae

Je registrované ako mimovládna, nezisková organizácia, ktorej základnou činnosťou je celková ochrana supa bielohlavého (Gyps fulvus), jedného z najohrozenejších druhov vtákov v Európe, ktorého populácia je tiež v Chorvátsku ohrozená.

Stanovený cieľ chce Ekocentrum dosiahnuť nielen priamym monitoringom miestnej populácie supov a starostlivosťou o ňu, ale aj prostredníctvom komplexného prístupu k ochrane prírodného a kultúrno-historického dedičstva tohto ostrova, najmä Tramuntany (tzn. severnej neobývanej časti ostrova Cres) a výchovno-vzdelávacou činnosťou.

Činnosť ekocentra Caput insulae

Počas existencie ekocentra sa podarilo dosiahnuť založení mimoriadnej ornitologickej rezervácie, vybudovanie záchrannej stanice pre zranené vtáky a ich reintrodukciu do voľnej prírody, umelých krmelcov pre ohrozené vtáky a v neposlednom rade oživenie života v samotnom letovisku Beli, kde ekocentrum Caput insulae sídli.

Pracovníci ekocentra vykonávajú mesačný monitoring hniezdnej populácie v dvoch ornitologických rezerváciách na ostrove Cres. Jedná sa o rezervácie Podokladi (11 km južne od mestečka Cres) a Kruna (lokalita Beli - Merag). Pomocou satelitných vysielačov tiež sledujú migračné ťahy supa bielohlavého.

Vzdelávacie programy ekocentra Caput insulae sú navrhnuté tak, aby prispeli k rozvoju povedomia o životnom prostredí a vzdelávaní detí a ich zapojení do rôznych praktických foriem ochrany prírody.
Súčasťou tohto programu je aj vybudovanie náučných chodníkov približujúcich bohatstvo Tramuntany širokej verejnosti.

Čo môžete pre záchranu supa bielohlavého urobiť Vy?

Už od počiatku existencie ekocentra Caput insulae je zrejmá snaha o začlenenie širšej verejnosti do chodu organizácie a praktickej ochrany prírody. Prirodzeným vyústením tejto snahy je založenie dobrovoľníckeho programu, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy.

Dobrovoľnícke pobyty prebiehajú od marca do konca októbra (10 - 30 dní) a ponúkajú jedinečnú možnosť získania odborných znalostí a neoceniteľných skúseností s každodenným chodom ekocentra. Bonusom potom je pobyt v spoločnosti zaujímavých ľudí z celého sveta. Viac informácií a formulár prihlášky nájdete tu.

Priamu podporu činnosti ekocentra Caput insulae a poťažmo podiel na záchrane populácie týchto nádherných vtákov však môžete uskutočniť aj adopciou vlastného supa.

K spoločnému úsiliu o záchranu supa bielohlavého sa pripojila aj CK Adria Databanka.

Chorvátsko

slevy Čím dlhšie,
tým lacnejšie.

Na pobyty v Chorvátsku v sezóne 2018 od nás obdržíte zľavu 3 % až 5 % z celkovej sumy. (Zľava je platná do 31.05.2019).

Zľavy pre skupiny » viac

Pri objednaní pobytu v Chorvátsku jednou osobou:

 • skupina 8 – 11 osôb: zľava 20,- €
 • skupina 12 – 15 osôb: zľava 40,- €
 • skupina 16 – 20 osôb: zľava 60,- €
 • skupina 21 – 25 osôb: zľava 80,- €
 • skupina 26 – 30 osôb: zľava 120,- €
 • u skupín pre viac ako 30 osôb: zľava dohodou

Suma za pobyt musí byť hradená len cez jednu faktúru a bude vystavený len jeden voucher.

Follow us on YouTube

Prečo s nami na dovolenku?

 • Zázemie stabilnej spoločnosti
 • Rozsiahla databáza ubytovacích kapacít
 • On-line rezervácie a platba z domova
 • Viac ako 20 kritérií pre vyhľadávanie
 • Detailne spracovaná ponuka s informáciami o okolí
 • Jedinečné vyhľadávanie cez mapu Google